oktober 19, 2016

Christina Berättar

Hej jag vill tipsa dig om BERÄTTARRAZZIA, ett bra projekt för Skapande Skola.

Jag var med och ”uppfann” begreppet Berättarrazzia 1999 med den dåvarande Berättarakademin. Metoden har sedan spridits, det är många som jobbar med den nu. 

I nuvarande konstellation har vi gjort fina razzior i Malmö (Kirsebergsskolan, Rönnenskolan), Lomma (Pilängsskolan) och flera gånger på flera olika skolor i Oskarshamn.

Vi som nu jobbar tillsammans kallar oss VERBALISTA, det är jag och två killar, den en är clown, den andre cirkusgycklare. 

Vi har gjort en videotrailer som ligger på Youtube, här:  https://youtu.be/BN3S2CIVGpQ

Vi har också en hemsida: www.verbalista.se

Vi gör alltså var och en ett kort berättarbesök i varje klass som ingår i projektet. Eftersom vi är tre st berättare blir det tre korta berättarföreställningar per klass.

Razziadagen föregås av en tre timmars workshop för lärarna dan innan, så de ska bli med på noterna och lära sig lite tips att praktisera berttandet i sin egen undervisning.

Efter razziadagen för alla eleverna en halvdags workshop i halvklass. 

Det är alltså upplevelse plus pedagogik för både lärare och elever!

Vi gör razzia för åk 3 – 9. Även gymnasiet! (men kan bli svårt praktiskt att foga ihop med schemat.)

Konkret kan det t ex se ut så här:

Dag 1:

em. workshop för lärarna kl 15-18

Dag 2:

fm Razzia i 6 klasser

em elevworkshop i 3 halvklasser

Dag 3:

fm elevworkshop i 3 halvklasser

em elevworkshop i 3 halvklasser

Dag 4

fm elevworkshop i 3 halvklasser

(eller helklass om grupperna är små – beror på ålder)

Priset beror lite på helheten och hur många dagar det blir totalt. Är det mycket är vi prutbara.

Riktlinjen är 6000 kr / per artist och heldag, hälften för halvdag.

Men titta nu på videon först!

Hej hej fr

Christina.